Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DSC06360.png

Atelier Aster Caemaert

Pottendraaien, keramieken, glazuren en potten bakken. Heerlijk in dit atelier in het groene Scheldewindeke.


 

Artistiek & in het groen. 
Bij Atelier Aster Caemaert kan je potten draaien. We organiseren wekelijkse lessen, korte workshops, masterclasses en workshops op maat.
Op een unieke locatie, met je neus in het groen.
Een rustpunt waar artistiek werk en ambacht hand in hand gaan.
Met een aanbod voor volwassenen én kinderen.
 

 
Je vindt de shop van Atelier Aster Caemaert gewoon in Scheldewindeke.
Bel voor een afspraak of spring es binnen. Kom snuisteren in het nieuwe aanbod.
 Glazuren is de kers op de taart. Het maakt je product af, het geeft het de stijl die je wil. 
In de lente organiseren we een workshop die dieper ingaat op het boeiend proces van glazuren.