Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

artistiek_aster.png

Artistiek Werk Aster

Creatie & ambacht. Beeldend werk van Aster Caemaert.

Creatie. Ambacht. En beeldend werk. Het ligt dicht bij elkaar.
Aster creëert een wereld waar verwondering altijd dichtbij is. Vormen in hun naakte eenvoud.
Ze zet krachtige figuren neer die refereren aan natuur en kwetsbaarheid.
Asters werk is expressief en energiek. Emotie herleid tot pure vormentaal.