Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

HJIU6385 (1).JPG

KAMPJES

Cursussen, workshop, kampjes voor kinderen: kleien, pottendraaien, artistiek werken, kunst, knutselen, wetenschap, ravotten. Aanbod 2016 paasvakantie en zomervakantie.


KLEI- EN POTTENBAKKERSKAMP (voor kinderen/jongeren vanaf 8 jaar)
In deze week steken we al onze energie, enthousiasme en creativiteit in de klei!
We starten met het pottendraaien vanaf dag één zodat jullie alvast die techniek onder de knie krijgen. De volgende dagen kunnen jullie verder potjes draaien en kan je meedoen aan de andere klei-activiteiten. We nemen jullie mee in de wereld van het boetseren en beeldjes maken. We leren jullie potten opbouwen met de hand, we maken juweeltjes of andere siervoorwerpen in klei en decoreren met slib. We werken met hoog-kwalitatieve materialen en alle geslaagde werkstukken worden gebakken in de keramiekovens!
Uiteraard is er ook in dit kamp plaats en tijd voor plezier en spel in een prachtige groene omgeving.

Praktisch:  We starten om 9u en eindigen om 16u.
Meebrengen: lunchpakket,  kleren/schoenen die echt vuil mogen worden
Periode: 26 tot 30 augustus 2019 (VOLZET)


potten draaien kinderen