Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

raku raku

ATELIER POTTENDRAAIEN
RAKU 

Een heel fijne en bijzonder afwerkingstechniek is het raku bakken. 
De potten worden biscuit gebakken, geglazuurd en worden dan gestookt in een Raku-oven. 
Af en toe doen we een rakustook? Stuur een mailtje als je wil op de hoogte wil blijven wanneer.