Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Workshop Glazuren

IMG_0954 (1).JPG

The finishing touch: glazuren!
De lessen pottendraaien houden ook een introductie in van het glazuurproces.  
We werken van klei naar afgewerkt product. 
Maar mooi glazuurwerk afleveren is een vak apart.

Daarom organiseren we af en toe een workshopreeks. 
Tijdens dit glazuurlabo krijg je een theoretische introductie in het proces van het glazuren.
En tegelijk een inkijk in een hele waaier van mogelijkheden: inkleuren met pigmenten, oxides, testmethoden en zelfgemaakte staaltjes. 
Draaien en biscuit bakken is nog maar de helft van het werk.
Bij glazuren begint de droom. 

Het glazuurlabo zijn praktische lessen met een theoretische insteek. Iedereen zal staaltjes maken en aanpassen door de verschillende ingrediënten beter te leren kennen. Je krijgt meer inzicht in wat kleur, effect, glans, mattering, afdruppen beïnvloedt...
Je kan ook decoratietechnieken uitproberen maar de focus zal vooral liggen op het leren zelf glazuren maken.
Je kan met deze lessen tijdens de pottenbakreeks of thuis verder aan de slag.Wanneer?
Data: vrijdag 7, 14, 21 en 28 juni 2019 (als geheel in te schrijven)
We werken telkens van 9u30 tot  ongeveer 16u. 
Prijs: 320 euro

Inschrijven kan via mail of telefonisch
astercaemaert@hotmail.com
0479 549 544