Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

3.png

WORKSHOPS

Cursussen, workshop, kampjes voor kinderen: kleien, pottendraaien, artistiek werken, kunst, knutselen, wetenschap, ravotten 

workshopreeks Pottendraaien OP WOensdagnamiddag
vanaf 8 jaar

 


Laat je kinderen vol verwondering en heerlijk enthousiasme genieten van deze betoverende activiteit!
Handen in de klei, schorten aan en dolle pret verzekerd!
We werken in een reeks van 5 namiddagen. Deze workshop gaat niet wekelijks door maar wordt verschillende malen per jaar gegeven.

Data? 
kom later nog eens kijken
Prijs: 150 euro